Skip to main content

Podmínky využití on-line plateb na portálu jihlava.tritius.cz

Identifikační údaje provozovatele prodejního místa

Městská knihovna Jihlava, příspěvková organizace (dále jen knihovna)
IČO 00090719
Hluboká 1, 586 01 Jihlava

565 597 850
knihovna@knihovna-ji.cz


Podmínky

Tyto podmínky platí při on-line platbách v knihovním katalogu jihlava.tritius.cz prostřednictvím služby ComGate. Tímto způsobem může uživatel knihovny uhradit uživatelské poplatky dle Ceníku služeb související s poskytováním informačních a knihovnických služeb. Vše ostatní se řídí Knihovním řádem.


Veškerá finanční plnění jsou uvedena v českých korunách (CZK). Knihovna není plátcem DPH.

Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné okamžikem zveřejnění na webové stránce https://jihlava.tritius.cz/page/terms-and-conditions. Knihovna je oprávněna tyto podmínky jednostranně měnit, jejich změna nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění změny obchodních podmínek na uvedené webové stránce. Zaplacením uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek.

Využitím platební brány uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami ComGate a bere na vědomí Zásady ochrany osobních údajů.


Reklamační řád

Veškeré reklamace se uplatňují dle Reklamačního řádu, jenž je nedílnou součástí Knihovního řádu (Článek 9).


Náklady na dodání

Náklady spojené s dodáním produktu nebo služeb nevznikají.


Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny pod odkazem Ochrana osobních údajů. Tato příloha je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.